Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se lahko zamenja za slovensko pod pogoji, ki jih določa:

Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 in 25/2014) v 61. členu določa,

  • da tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev ali
  • državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot 6 mesecev, lahko če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahtevata zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

Vozniško dovoljenje se zamenja, če je pridobljeno med najmanj šestmesečnim neprekinjenim bivanjem v državi v kateri je bilo izdano.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini (državah nečlanicah Evropske unije), opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini.

Pred priglasitvijo k opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita zaradi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini za slovensko vozniško dovoljenje, se mora kandidat zglasiti v šoli vožnje, kjer si zagotovi učitelja vožnje, ki ga bo spremljal na izpitni vožnji pred izpitno komisijo z vozilom šole vožnje.

K opravljanju praktičnega dela izpita se je potrebno priglasiti pri upravni enoti, ki preveri izpolnjevanje pogojev za zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

K priglasitvi na praktični del izpita je potrebno predložiti:

  • Uradni identifikacijski dokument opremljen s fotografijo oziroma veljavni potni list,
  • Veljavno vozniško dovoljenje izdano v tujini,
  • Zdravniško spričevalo, ki je veljavno za voznika motornih vozil.

Upravna enota izda slovensko vozniško dovoljenje po:

  • Uspešno opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita,
  • Ob predložitvi veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini,
  • Predložitvi veljavnega zdravniškega spričevala za voznika motornih vozil,
  • Predložitvi ene fotografije.

Tujec z veljavnim vozniškim dovoljenjem izdanem v tujini, ki ima v Sloveniji prijavljeno bivališče, sme voziti motorna vozila katerih kategorije ima opravljene, največ eno leto od dneva prijave bivališča.

Državljan Republike Slovenije, ki je začasno ali za stalno prijavljen v tujini in pride začasno v Republiko Slovenijo se sme s tujim veljavnim vozniškim dovoljenjem voziti po Sloveniji do dveh let od dneva prijave bivališča.

Po izteku enoletnega oz. dvoletnega roka je vožnja po Republiki Sloveniji prekršek in se enači kot vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Globa za takšno vožnjo znaša 500 €.

Državljani, ki imajo vozniško dovoljenje ene izmed članic EU, Islandije, Lichensteina, Norveške, Švice ali Hrvaške lahko brez opravljanja vozniškega izpita zamenjajo svoje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, in sicer za tiste kategorije vozil, katere imajo po veljavnem vozniškem dovoljenju.

Izjemoma ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se od osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni zmožnosti voziti motorna vozila in opravljanja praktičnega dela izpita.

Zamenjava vozniškega dovoljenja se opravi na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji (http://www.upravneenote.gov.si/).

Facebook
Twitter
LinkedIn