Vozniki povratniki

Če vam je kot vozniku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko ponovno pridobite novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe. Če vam je izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe.

Voznik, ki mu je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

Da ponovno pridobite vozniško dovoljenje je pogoj, da opravite kontrolni zdravstveni pregled, se udeležite programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter da ponovno opravite vozniški izpit.

Tistim, ki je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje,  je določeno, da se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje.

Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snov se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.

V program rehabilitacije uvrščamo edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice in program zdravljenja.

Pogoji, da ponovno pridobite vozniško dovoljenje:

  • Opraviti morate kontrolni zdravstveni pregled, ki velja 3 leta.
  • Opraviti morate dodatno usposabljanje Varna vožnja s psihosocialnimi delavnicami ali rehabilitacijski programi. Pridobljeno potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu ali varni vožnji velja tri mesece.
  • Tečaj CPP, ki ga opravite v šoli vožnje.
  • Izpit prve pomoči, katerega veljavnost je trajna. Kartico o opravljeni prvi pomoči potrebujete pri prijavi na teoretični del vozniškega izpita.
  • Teoretični preizkus znanja CPP na Izpitnem centru, katerega veljavnost je 3 leta.
  • Praktični del usposabljanja – vožnja v šoli vožnje (minimalno 20 ur).
  • Končni praktični preizkus znanja – vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo.
Facebook
Twitter
LinkedIn