A kategorija

Kategorija B je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Kategorije:

A kategorija

motorno kolo (vsa motorna kolesa). Pogoj 24 let ali minimalno 20 let oziroma če imate najmanj dve leti kategorijo A2

Izpitni pogoji:

 • opraviti je potrebno zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo A,
 • narediti tečaj cestno prometnih predpisov (CPP)
 • narediti prvo pomoč – razen v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati prve pomoči,
 • po opravljeni prvi pomoči opravimo teoretični del CPP-ja na izpitnem centru, ob dopolnjeni starosti, ki je določena za posamezno kategorijo,
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v šoli vožnje – min. 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (glavna vožnja).

AM kategorija

je kategorija v kateri pridobite izpit za vožnjo kolesa z motorjem in lahke štirikolesnike. Z usposabljanjem lahko pričnete, ko ste stari 14,5 let. Izpit opravljate z 15 leti starosti.

Kolo z motorjem (moped) je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.

Lahki štirikolesnik je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez mase baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.

Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Izpitni pogoji:

 • najprej opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela in športa,
 • opravimo CPP tečaj v šoli vožnje,
 • opravimo izpit iz teoretičnega dela na izpitnem centru,
 • pričetek praktične vožnje – min. 16 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru (glavna vožnja)

A1  kategorija

A1 kategorijo lahko vozite motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Z vozniškim dovoljenjem za vožnjo vozil te kategorije lahko vozite tudi vozila kategorije AM in G.

A1 kategorija – pogoj 16 let, do 125 ccm in do 11 KW

A2  kategorija

A2 kategorija je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW. Pri teh vozilih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne sme presegati 0,2 kW/kg in ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo. Po opravljenem vozniškem izpitom kategorije A2 boste lahko vozili tudi vozila kategorij AM, A1 in G.

A2 kategorija – pogoj 18 let do 35 KW

Obvezni dokumenti

ki jih je morate pri priglasitvi na teoretični del vozniškega izpita za kategorijo A, A1 ali A2 imeti s seboj: evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, potrdilo o uspešno opravljeni prvi pomoči ter veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

Ob prijavi

na praktični del vozniškega izpita za kategorijo A, A1 ali A2 morate izpolnjevati sledeče pogoje:

 • opravljen teoretični del izpita,
 • opravljen praktični del  (razvidno iz evidenčnega kartona vožnje),
 • zdravniško spričevalo ter
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
Facebook
Twitter
LinkedIn