BE kategorija

Izpit za prikolico oz. BE kategorija je kategorija motornih vozil s katero lahko vozimo skupino vozil B kategorije, če mu je dodan priklopnik do 7.000 kg največje dovoljene mase.

Kategorija BE je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presegajo 3.500 kg, a ne presega 7.000 kg.

Program BE kategorije obsega 16 ur vožnje in izpitno vožnjo.


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA BE KATEGORIJE:

  • uspešno opravljen tečaj Cestno prometnih predpisov,
  • zdravniško spričevalo (izda ga zdravnik medicine dela, športa in prometa),
  • izpit prve pomoči ali vozniško dovoljenje kategorije A, B ali C kategorije,
  • teoretični del izpita na Izpitnem centru,-praktično usposabljanje (vožnja),
  • izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra.
Facebook
Twitter
LinkedIn