Vožnja s spremljevalcem

Pogoji za kandidata so: dopolniti 16 let, imeti opravljen zdravniški pregled, prvo pomoč, tečaj CPP, opravljen teoretični izpit pred izpitno komisijo, opravljen praktični del programa.

Pogoji za spremljevalca so: starost več kot 27 let, vozniško dovoljenje več kot 5 let, največ 5 kazenskih točk, mora biti vpisan v evidenco o vozniških izpitih. Kot spremljevalec se lahko  vpišejo starši, posvojitelji, rejniki in druge osebe, ki izpolnjujejo pogoje.

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem:

  • opravljen praktični del programa, ki ne sme biti krajši od 20 ur vožnje,
  • med vožnjo mora kandidat imeti evidenčni karton in zdravniško spričevalo,
  • med vožnjo mora biti prisoten spremljevalec, ki je odgovoren za varnost vožnje in za prekrške,
  • nameščena tablica “L”, katero lahko tudi kupite pri nas,
  • usposabljanje sme trajati največ dve leti.
Facebook
Twitter
LinkedIn