Kako do izpita za B kategorijo?

Vsak bodoči voznik mora opraviti izpit iz prve pomoči in opraviti zdravniški pregled pri zdravniku, specialistu (medicina dela, prometa in športa). V primeru, da nosite očala ali leče morate s seboj prinesti še potrdilo, ki vam ga izda vaš okulist. Zdravniško potrdilo velja tri leta.

Pogoj – Minimalna starost 17.5 let (vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 t in nimajo več kot 9 sedežev)

Šola vožnje:

  • Teoretični del usposabljanja traja najmanj 20 šolskih ur. V šoli vožnje se boste kot kandidat usposabljali v skladu s programom usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil.
  • Opravljen preizkus iz prve pomoči, opravljen zdravniški pregled in opravljen preizkus iz teoretičnega dela vozniškega izpita so pogoj za nadaljnjo praktično usposabljanje.
  • Praktični del: Vaje praktičnega dela usposabljanja, potekajo po vrstnem redu in stopnjah. Ko učitelj vožnje presodi, da imate dovolj znanja in spretnosti za ustrezno ravnanje v prometu, se prijavite na vozniški izpit.

Pogoji za pristop k praktičnemu delu vozniškega izpita:

  • opravljen preizkus iz prve pomoči,
  • opravljen zdravniški pregled,
  • opravljen preizkus iz teoretičnega dela,
  • opravljen učni program, zabeležen v evidenčnem kartonu.

Dokumenti, ki so obvezni skozi celoten čas izobraževanja:

  • veljaven osebni dokument,
  • zdravniško spričevalo,
  • evidenčni karton vožnje

Kategorija B je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Facebook
Twitter
LinkedIn